In memoriam Marju Lepajõe

Ootamatult on meie hulgast lahkunud Marju Lepajõe (1962-2019), mitmekülgne filoloog, usundiloolane, tõlkija, kes oli alates 2018. aastast ka Kultuurkapitali tõlkeprogrammi Hieronymus ekspertkomisjoni liige. 

Marju Lepajõe panus Eesti humanitaarteadusesse on olnud hindamatu, ta oli innustav õppejõud ja kõneleja, ta oskas mõtestada meie kaasaaega ja inimeseks olemist kõige laiemas mõttes, sõnastada seda, mis on oluline, ja teha seda värskelt ja vaimukalt.

Marju Lepajõe on olnud ladina ja kreeka keele lektor Tartu ülikooli usuteaduskonnas ning koostanud "Kreeka-eesti Uue Testamendi õppesõnastiku". 2018. aastal kaitses doktoriväitekirja "Pastorid ja kirjakultuur: kristliku humanismi variatsioonidest Eesti- ja Liivimaal XVII sajandi esimesel poolel" ning sai filosoofiadoktori kraadi teoloogia alal. Ta on olnud ka külalisuurija mitme välisülikooli juures (Fribourg, Göttingen, Freiburg, Oslo, London).

Marju Lepajõe on pälvinud Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali artikliauhinna (2010), Valgetähe V klassi teenetemärgi (2015) ja Enn Soosaare esseistikapreemia (2018).

Kultuurkapital ja Hieronymuse komisjon mälestab tänumeeles suurepärast kompanjoni ja avaldab kaastunnet lähedastele.