Helikunsti sihtkapital ja Eesti Muusikanõukogu kutsuvad üles esitama aastapreemiate kandidaate

Helikunsti sihtkapital ja Eesti Muusikanõukogu ootavad 21. augustini ettepanekuid aastapreemiate määramiseks  hooajal enim silma paistnud muusikuile ja institutsioonidele. Pidulik auhinnatseremoonia toimub rahvusvahelisel muusikapäeval, 1. oktoobril Talllinna Lennujaamas.    

Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital tunnustab aastapreemiatega hooaja silmapaistvamaid saavutusi Eesti muusikamaastikul. Sihtkapitali aastapreemiaid on kuni kümme ning preemia suurus on 4000 eurot.  

Ettepanekuid oodatakse ka helikunsti valdkonna elutööpreemia määramiseks, millega tunnustatakse inimese pikaajalist muusikalist tegevust ja panustamist valdkonna arengusse. Elutööpreemia suurus on 10 000 eurot. 

Helikunsti sihtkapital teeb aasta lõpul Eesti Kultuurkapitali nõukogule ettepaneku ühe Kultuurkapitali aastapreemiat vääriva muusikasündmuse või muusiku autasustamiseks. Kultuurkapitali aastapreemia ja elutööpreemia antakse üle Kultuurkapitali aastapreemiate tseremoonial uue aasta alguses.

Eesti Muusikanõukogu tunnustab juba 16. aastat preemiaga Eesti muusikuid või muusikainstitutsioone. Preemiad antakse välja kogu senise tegevuse eest. 

Välja antavad preemiad:

  • Heliloomingu preemia –  heliloojale tema kogu senise loomingu eest
  • Interpretatsiooni preemiainterpreedile või kollektiivile klassikalise muusika või džässi alal sihipärase ja tulemusliku loomingulise tegevuse eest
  • Muusikaelu tegelase preemia – muusikaelu jaoks olulise ja väljapaistva tegevuse eest
Kandidaate preemiatele saavad esitada kõik muusikanõukogu liikmed. Kandidaate palutakse liikmetel esitada üks kandidaat iga kategooria kohta.
Kirjalikke ettepanekuid kandidaatide kohta 21.augustini oodatakse e-postiga emn@emc.ee või postiaadressil Eesti Muusikanõukogu, Suur-Karja 23, 10148 Tallinn

Preemiasaajad valib esitatud kandidaatide hulgast žürii, kuhu kuuluvad Eesti Muusikanõukogu juhatuse liikmed ja preemia toetajate esindajad.