Harjumaal alustas tööd uus ekspertgrupi koosseis

Alates maist hindab Harjumaa taotlusi uus ekspertgrupi koosseis.

Eelmisest koosseisust jätkavad ekspertgrupis Harry Illak ja Marianne Rande, uute ekspertidena alustavad Heli Sepp, Juta Ross ja Priit Kiigemägi. Ekspertgrupi tööd juhib Harry Illak ja aseesimeheks valiti Marianne Rande.

Harjumaa ekspertgrupi tööd koordineerib kontaktisik Ruth Jürisalu.

Kokku esitati Harjumaa ekspertgruppi 10 kandidaati, lisaks ülalmainituile Ivar Kaldam, Kaija Velmet, Mai Ainsalu, Margit Solo ja Rein Suppi.