Harjumaal alustas tööd uus ekspertgrupi koosseis

Alates aprillist hindab Harjumaa taotlusi uus ekspertgrupi koosseis. 
Eelmisest koosseisust jätkavad ekspertgrupis Sirje Tikerpäe, Grete Põldma ja Kalev Konsa, uute ekspertidena alustavad Marianne Rande ja Harry Illak. Ekspertgrupi tööd juhib Kalev Konsa.  

Kokku esitati Harjumaa ekspertgruppi 7 kandidaati, esitati veel Taimi Saarma ja Anne Kruuse. 

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta