Eesti Kultuurkapitali juhataja ametis jätkab Kertu Saks

PRESSITEADE

Eesti Kultuurkapitali nõukogu tegi otsuse pikendada juhataja Kertu Saksa volituste tähtaega kuni aastani 2024. 2016. aastal tööle asunud Kertu Saksa esimene volituste periood saab läbi sel sügisel.

„Kultuurkapital on täna toetusinstrumentide kogum, mis rakendab väga erinevaid toetusmeetmed tavategevusele lisaks, olgu need siis erarahatusel põhinevad toetusprogrammid, rahvusvahelised toetusmeetmed, koostöö loomevaldkondi õpetavate ülikoolidega või ka kultuuriehitiste rajamine. Kultuurkapital on kujunemas kultuuri ja spordi toetamise kompetentsikeskuseks ning on ka rahvusvaheliselt oluliseks partneriks. Mul on hea meel seda tööd jätkata,“ ütles Kertu Saks.  

Kultuurkapital saab aastas enam kui 16 000 toetustaotlust ning ligi 11 000 neist saavad rahastuse. 2019. aastal toetati kultuuri ja sporti sihtkapitalide, maakondlike ekspertgruppide ning programmide kaudu 21,1 miljoni euroga ning kanti oluliste kultuuriehitiste (Eesti Rahva Muuseum ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia saal) ehituse järgseid kulusid kokku 8,09 miljonit eurot.  

Kertu Saks on varasemalt juhtinud Energia avastuskeskust ja töötanud ajakirjanikuna Eesti Päevalehes ning Sotsiaalministeeriumis Euroopa Sotsiaalfondi koordinatsioonijuhina. 2011. aastal kaitses ta Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduskonna ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakonnas doktorikraadi teemal „Eesti ajalehtede toimetuskultuuri kujunemine 1988 kuni 2005“. Ta on kirjutanud mitmeid elu- ja kultuuriloolisi raamatuid ning avaldanud kommunikatsiooni, hariduse ja kultuuriteemalisi artikleid.

Lisainfo:
Kertu Saks
Eesti Kultuurkapitali juhataja
Telefon: 51 55 251; kertu.saks@kulka.ee