Eesti Kultuurkapital toetab Arvo Pärdi muusikamaja ehitust 21 miljoni euroga

Täna jõudis Rakvere Linnavalitsusse Eesti Kultuurkapitali nõukogu otsus, mille kohaselt rahastab Kultuurkapital Arvo Pärdi muusikamaja ehitust 21 miljoni euroga.


Rakvere linnapea Triin Varek rõõmustas nõukogu otsuse üle ja sõnas, et läbirääkimised linna ja Kultuurkapitali vahel olid konstruktiivsed ja edukad. „Oleme tänulikud, et nõukogu arvestas ehitushinnaindeksi kallinemist, sest projekti eelkalkulatsiooni alusel planeeriti muusikamaja ehituse maksumuseks algselt 16 miljonit eurot. Ühtlasi jõudsime läbirääkimiste käigus kokkuleppele, et Rakvere linna poolt seni muusikamaja rajamiseks tehtud kulud – arhitektuurikonkursi läbiviimine, detailplaneering, ligipääsuks vajalike teekoridoride ehitamine ja kommunikatsioonide ümber tõstmine on abikõlblikud,“ märkis Varek.

Muusikamaja lõplik maksumus selgub ehitushanke käigus, mille ettevalmistustega on Rakveres juba alustatud.

Eesti Kultuurkapitali juhataja Margus Allikmaa kinnitas, et Kultuurkapital arvestab riiklikult tähtsatele kultuuriehitistele toetuste määramisel asjaoluga, et paari viimase aasta jooksul on ehitamine oluliselt kallinenud. „Riigikogu kultuurikomisjonile esitatud materjalides toodud ehituste maksumused põhinesid 2020. aasta alguses tehtud arvutustel ning need ei saa olla aluseks tänastele otsustele. Tähtsam arvudest on aga kindlasti see, et me saame pingereas kolmandana seisva kultuuriehitise hoomatavas tulevikus valmis ehitada. Riigikogu muutis 2022. aastal Kultuurkapitali seadust ning nüüd saab üheaegselt toetada enam kui kahe riiklikult tähtsa kultuuriehitise valmimist ja enam ei pea jäigalt lähtuma pingereast. Mäletame, et veel eelmise aasta sügiseni kehtinud seadus poleks lubanud Arvo Pärdi nimelisele muusikamajale toetust eraldada enne kui pingereas eespool paiknevatest ehitistest vähemalt üks oleks lõpuni rahastatud. Oluline on ka, et ehitamist ei rahastata kultuuri ja spordi arvelt, vaid Kultuurkapitali käsutuses on piisavalt ainult selleks otstarbeks ettenähtud vahendeid, et muusikamaja ehitus Rakvere poolt soovitud mahus ja tempoga ära rahastada. Kõige tähtsam on Rakvere inimestele ja kõigile Eesti muusikaelu heast käekäigust hoolivatele inimestele, et me saame peagi juurde ühe ilusa kontserdimaja,“ ütles Allikmaa.

Arvo Pärdi muusikamaja arhitektuurne lahendus taastab tunnustatud Eesti arhitekti Alar Kotli poolt 1935. aastal projekteeritud kirikuhoone väärikal moel, ehitades välja ka algselt plaanitud tornikiivrid ja väärtustades seega Eesti arhitektuuripärandit. Lisaks ehitatakse juurde uus hoonemaht.

Arvo Pärdi muusikamaja peaks valmima 2025. aastal.


Lisainfo:

Margus Allikmaa
Tel: 520 4644
margus.allikmaa@kulka.ee

ERR