Eesti Kultuurkapital otsib sekretär–juhiabi

Eesti Kultuurkapitali tegevuse eesmärgiks on kaunite kunstide, rahvakultuuri, kehakultuuri ja spordi ning kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise toetamine sihtotstarbelise rahajagamise kaudu. 


Otsime oma meeskonda sekretär–juhiabi (lapsehoolduspuhkusele jääva sekretäri asendajaks)

 

SINU TÖÖÜLESANDED ON:

 • taotlejate abistamine ja nõustamine  
 • kirjavahetuse ja infoliikumise korraldamine
 • asutuse asjaajamise ja dokumendihalduse korraldamine
 • juhataja tööks vajaliku teabe kogumine, töötlemine ja vahendamine
 • asutuse juhtkonna assisteerimine
 • kontori büroo- ja majapidamistarvetega varustamine
 • trükiste ja infokandjate süstematiseerimine ja korrashoid
 • arhivaalide ettevalmistamine

OOTAME SIND KANIDEERIMA, KUI:

 • sul on eelnev töökogemus sekretärina
 • sul on erialane haridus või oled läbinud täiendkoolituse
 • oled lojaalne, usaldusväärne ja väärtustad meeskonnatööd
 • oled avatud suhtleja, hea pingetaluvusega ja operatiivne
 • oskad väga hästi eesti ja inglise keelt nii kõnes kui kirjas (vene keele oskus tuleb kasuks)
 • oled kogenud arvutikasutaja (töötame põhiliselt MS Office'iga)
 • suudad omandada uusi asutuse asjaajamises kasutuselevõetavaid tarkvararakendusi
 • oskad kasutada sotsiaalmeediat tööalaselt

PAKUME SULLE:

 • tööd sõbralikus ja toetavas meeskonnas
 • töökeskkonda Tallinna kesklinnas vanalinna piiril  
 • puhkust 35 kalendripäeva
 • koolitusi ja arenguvõimalusi


  Töö on tähtajaline – tööle asumise aeg võimalusel septembri keskpaigast. Palk kokkuleppel.

  Kandideerimisavalduse koos elulookirjelduse ja motivatsioonikirjaga palume saata hiljemalt 14. augustiks aadressile kandidaat@kulka.ee märksõnaga „sekretär“.

 

  Lisainfo: Evelin Saul (tel 512 0295 või evelin.saul@kulka.ee)