Eesti Kultuurkapital otsib sekretär-juhiabi

Meie tegevuse eesmärk on kaunite kunstide, rahvakultuuri, kehakultuuri ja spordi ning kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise toetamine sihtotstarbelise rahajagamise kaudu.

Otsime oma meeskonda sekretär-juhiabi. 

Töö kirjeldus:

 • klientide abistamine ja nõustamine  
 • infoliikumise korraldamine
 • asutuse asjaajamise ja dokumendihalduse korraldamine
 • arhivaalide ettevalmistamise korraldamine säilitamiseks ja hävitamiseks
 • informatsiooni vahendamine struktuuriüksuste vahel
 • juhataja tööks vajaliku info ja materjalide kogumine, töötlemine ja vahendamine
 • asutuse juhtkonna assisteerimine
 • kontori büroo- ja majapidamistarvetega varustamine
 • trükiste ja infokandjate üle arvestuse pidamine, nende süstematiseerimine ja korrashoid

 

Nõudmised kandidaadile:

 • eelnev töökogemus sekretärina
 • erialane haridus või täiendkoolitus
 • lojaalsus, usaldusväärsus ja hea meeskonnatöö oskus
 • hea suhtlemisoskus,  pingetaluvus ja operatiivsus
 • väga hea eesti keele valdamine kõnes ja kirjas
 • vene ja inglise keele oskus oma vastutusvaldkonna piires
 • tööks vajalike arvutiprogrammide (Word, Excel, Powerpoint, elektrooniline kirjavahetus) hea kasutamisoskus
 • suutlikkus omandada uusi asutuse asjaajamises kasutuselevõetavaid tarkvararakendusi

 

Pakume:

 • töösuhet sõbralikus ja toetavas meeskonnas
 • töökohta Tallinna kesklinnas vanalinna piiril
 • 30-päevast puhkust
 • töövajadustest lähtuvaid koolitusi

 

Tööle asumise aeg võimalusel 10. juulil 2017.

Kandideerimisavalduse koos elulookirjeldusega ja motivatsioonikirjaga palume saata hiljemalt 20.06.2017 aadressile kulka@kulka.ee märksõnaga „sekretär“.

Lisainfo: Merle Liivand tel 6999 153 või merle.liivand@kulka.ee