Balti Kultuurifond ootab taotluseid Eesti, Läti ja Leedu ühiste kultuuriprojektide toetamiseks

Taas saab taotleda Balti Kultuurifondi toetust Läti, Leedu ja Eesti ühiste kultuuriprojektide läbiviimiseks. Aastal 2018 loodud Balti Kultuurifondi eesmärk on edendada Balti riikide kultuurikoostööd ja tugevdada Eesti, Läti ja Leedu kultuuri rahvusvahelistumist ühiste kultuuriprojektide ja -sündmuste kaudu. Toetusi antakse välja kord aastas, taotluste esitamise tähtaeg on  20. veebruar.

Balti Kultuurifond toetab professionaalseid üritusi ja projekte arhitektuuri-, kujutava kunsti, disaini, kirjanduse, helikunsti, etenduskunstide, raamatukogude, muuseumide ja arhiivide valdkonnas. Fondi on oodatud on ka valdkondade vahelised projektid. Fond toetab eelkõige uusi ja mittekorduvaid kultuurisündmusi, mis toimuvad väljapool Balti riike – kontserdid, näitused, festivalid, performance’id, rahvusvahelised Balti fookusega üritused ning kultuuri rahvusvahelistumist edendavad showcase'id ja foorumid.

Iga Balti riik panustab fondi 100 000 eurot aastas. Fond võtab vastu ka annetusi.

Toetus ühe projekti kohta on 25 000 kuni 100 000 eurot, millele korraldaja peab lisama omafinantseeringu vähemalt 20% ulatuses. Taotlejateks võivad olla ainult Eesti, Läti või Leedu juriidilised isikud. Projekti põhipartner peab kaasama partnereid kõigist kolmest Balti riigist.

Fondi administreerivad 3-aastase rotatsiooni korras riikide kultuurkapitalid ja seda vooru koordineerib Eesti Kultuurkapital. Aastal 2022 läheb koordineerimine üle Läti Kultuurkapitalile.

Projektitaotlusi hindab 6-liikmeline erinevate kultuurivaldkondade esindajaist koosnev ekspertkomisjon, igat Balti riiki esindab komisjonis kaks liiget.

Balti Kultuurifondi statuut ja taotlemise tingimused ning ühtne tunnusgraafika on leitavad programmi kodulehel: https://kulka.ee/programmes/baltic-culture-fund

Fondi töökeel on inglise keel.

 

Kontakt:

Eesti

Eesti Kultuukapital

Suur-Karja 23, 10148 Tallinn ESTONIA

Juhtriigi periood 01.01.2019-31.12.21

 

Läti

Valsts kultūrkapitāla fonds

Vilandes iela 3, Riga LV-1010 LATVIA

Juhtiigi periood 01.01.2022-31.12.2024

 

Leedu

Lietuvos kultūros taryba

Naugarduko g. 10, 01309 Vilnius LITHUANIA

Juhtriigi periood 01.01.2025-31.12.2027