Balti Kultuurifond jagas 2022. aasta toetusi

Selgunud on Balti Kultuurifondi 2022. a jaotuse tulemused. Kokku toetati kuut projekti 300 000 euroga.


Balti Kultuurifondi ekspertkomisjoni esimees Agrita Ozola: „Aastatel 2022–2024 haldab Balti Kultuurifondi programmi Läti Riiklik Kultuurkapital. Meie eesmärk on edendada Balti riikide kultuurialast koostööd ning tugevdada Eesti, Läti ja Leedu kultuuri rahvusvahelist tuntust ühiste kultuuriprojektide ja ürituste kaudu, et saavutada suurem rahvusvaheline mõju".

2022. aasta konkursile esitati 24 projekti kogusummas 1 218 861 eurot. Ekspertkomisjon valis välja kuus projekti ning jagas toetusteks välja 300 000 eurot. Toetati kujutava kunsti, muusika-, arhitektuuri- ning  fotograafiaprojekte. Kõik projektid on mõeldud Balti kultuuri rahvusvahelise tuntuse edendamiseks väljaspool Balti riike.

Balti Kultuurifond tagab Baltikumi muusikute ja kunstnike osalemise mitmetel olulistel Euroopa muusika- ja kunstifestivalidel, samuti näitustel Jaapanis ja New Yorgis. Toetati ka Leedu, Läti ja Eesti arhitektide liitude ühistegevust modernistlike hoonete tervikliku renoveerimise kontseptsiooni väljatöötamiseks ja edendamiseks.

"Tuleb tunnistada, et enamik konkursile laekunud projektidest olid suunatud Eesti, Läti ja Leedu kultuuriasutuste vahelise professionaalse koostöö edendamisele Baltikumis, kuid taotlejatel tasuks rohkem tähelepanu pöörata Eesti, Läti ja Leedu kultuuriasutuste projektide rahvusvahelisele mõjule. Esitatud projektide hulk näitab, et meie kultuuriasutuste koostöö tiheneb, kuid ühise visiooni loomiseks on veel palju teha," selgitas Ozola.


2022. aastal toetati Balti Kultuurifondi programmis järgmisi projekte:

(Projekti nimetus, eraldatud summa, taotleja, projekti koordinaator, valdkond)


1)    “Betweenness: Technoculture & The Baltics”; 70 000 eurot; KIM?, biedrība; Evita Goze (visuaalne kunst);


2)    “Baltic Music Presentation in European Festivals”; 65 000 eurot; Lithuanian Composers Union; Mykolas Natalevičius (muusika);


3)    “Baltic Focus on MENT 2023”; 45 000 eurot; Latvijas Mūzikas attīstības biedrība/ Latvijas Mūzikas eksports; Agnese Cimuška-Rekke (muusika);


4)    “Holistic renovation of modernism housing”; 30 000 eurot; Architects Association of Lithuania; Ruta Leitanaite (arhitektuur);

 

5)    “Baltic Glass artists in the spotlight at the European Glass Festival”; 45 000 eurot; Agijas Sūnas mākslas galerija "A LA PRIMA", SIA; Marta Ģibiete (kujutav kunst);


6)    “Human Baltic”; 45 000 eurot; Vsl Kulturines ir organizacines idejos’; Sergej Grigorjev (kujutav kunst).


2022. aasta ekspertkomisjoni koosseis: Agrita Ozola (esimees), Ana Ablamova, Jānis Dripe, Kai Lobjakas, Ragnar Siil, Dovile Tumpyte.

Fondi haldavad riiklikud kultuurkapitalid kolmeaastase rotatsiooni alusel. Viimane taotlusvoor oli avatud  3.1.–22.2.2022 ja seda juhib Läti Riiklik Kultuurkapital (Valsts kultūrkapitāla fonds).