Balti Kultuurifond jagas 2021 aasta toetuseid

Eesti Kultuurkapitali kureeritav Balti Kultuurifond jagas selleaastased toetused Baltimaade ühistele kultuuriprojektidele ühtekokku 300 000 euro ulatuses.

Toetati kuut projekti etenduskunstide, kirjanduse, muusika ja kujutava kunsti valdkonnast. Taotlusi esitati kokku 1 564 187 euro ulatuses.

Balti Kultuurifondi administreerivad Baltimaade kultuurkapitalid rotatsiooni korras kolmeaastaste tsüklitega. Eesti Kultuurkapital juhtis fondi esimesena ning annab 2022 aastal juhtimise üle Läti Kultuurkapitalile.

“Oleme viimase kolme aasta jooksul näinud väga tugevat Balti riikide kultuurikoostöö soovi ja meile saabunud taotluste hulk ületas kõik ootused. Fondi reeglid on karmid. Projektid peavad olema suuremahulised ja neil peavad olema partnerid kõigist kolmest Baltimaast. Samuti peavad projektide tulemid olema suunatud välismaale või tegevused toimuma välismaal. Meile laekus 2019 kuni 2021 voorudest 82 sellise koostöö taotlust. Balti kultuuriprofessionaalid taotlesid projektideks kokku 4,7 miljonit eurot, eraldada saime 1 miljoni. Hoolimata Covid-19 pandeemiast ja sellest, et paljud projektid on pidanud tegevused edasi lükkama või ümber mõtlema, pole ükski projekt alla andnud ega katkestanud. Seetõttu loeme Balti Kultuurifondi esimese rakendusperioodi igati kordaläinuks ja edukaks,” ütles Eesti Kultuurkapitali juhataja Kertu Saks.

Fondi töökeel on inglise keel.

2021 aasta Balti Kultuurifondi toetused on järgmised:

65 000 eurot sai Läti Uue Teatriinstituudi projekt Baltic Take Over“, mida viiakse läbi koostöös Leedu Tantsu Informatsioonikeskuse ja Eesti Kanuti Gildi SAALi ja MTÜga Teine Tants. Tegemist on koostööprotsessis sündivate etenduskunsti töödega, mida esitatakse festivalil Helsingis 2023 aasta juunis.

“The Parcours of the Blossoming” on projekt, mis edendab Balti kaasaegset kunsti, pakub ühiseid õppimisvõimalusi ning suurendab Baltimaade kunstnike koostööd ja lõimib seda muu maailma kunstiloomega. Projekti toetati 70 000 euroga. Seda koordineerib Riia Starptautiska Biennale ning partneriteks on Eestist Temnikova and Kasela Galerii ja Leedust Kunstikeskus Rupert. Projekti tegevused toimuvad Berliinis, Londonis, Moskvas ja Pariisis 2021 aasta juunist detsembrini.

Suurima toetuse, 75 000 eurot sai projekt pealkirjaga “Baltic Contemporary Music Festival in Germany“, mida teevad koos Nüüdismuusika festival AFEKT Eestist, festival Arena Lätist ja festival Gaida Leedust. Koos viiakse Balti muusikud festivalile Saksamaal, kus 2022 aasta juulis toimub 4 suurejoonelist Baltimaade heliloojate teoste kontserti.

30 000 euroga toetati Leedu Kaasaegse Kunsti Keskuse projekti, mida tehakse koos Läti Kaasaegse Kunsti Keskusega Kim? ning Kaasaegse Kunsti Eesti Keskusega. Koos publitseeritakse kujutava kunsti materjalid ning korraldatakse rahvusvaheline materjale tutvustav kampaania, mis hõlmab live sündmusi, online ülekannet jm. Projekti nimi on “The 14th Baltic Triennial Reader” ning tegevused toimuvad Berliinis, Minskis, Riias, Tallinnas, Vilniuses ning Varssavis 2021 aasta detsembrini.

Leedu Haridusuuenduskeskus, Läti IBBY ja Eesti Lastekirjanduse Keskus pakuvad koos Balti lastekirjanduse autoritele ühisloomingu platvormi. Projekti nimi on “Diversity of Human Rights Literature for Children from Baltic Authors” ja selle tegevused toimuvad Suurbritannias, Frankfurdis ja Bolognas raamatumesside ajal. Toetuse suurus on 30 000 eurot ja projekt toimub 2021 maist 2022 juunini.  

Läti Kaasaegse Keraamika Keskuse, Eesti Keraamikute Liidu ja Leedu Kunstnike Assotsiatsiooni koostöös viikase läbi projekt, millega jõuab Balti kaasaegsete keraamikute näitus Poola ja Lõuna-Koreasse. Projekt on “Safe Horizons. Baltic Contemporary Ceramics Exhibition” ja see toimub 2021 juulist 2023 aasta maini. Selle projekti toetus on 30 000 eurot.  

2018 aastal loodud Balti Kultuurifondi eesmärk on edendada Balti riikide kultuurikoostööd ja tugevdada Eesti, Läti ja Leedu kultuuri rahvusvahelistumist ühiste kultuuriprojektide ja -sündmuste kaudu.

Balti Kultuurifond toetab eelkõige uusi ja mittekorduvaid kultuurisündmusi, mis toimuvad väljaspool Balti riike – kontserdid, näitused, etendused, festivalid ja teised rahvusvahelised Balti fookusega sündmused ning kultuuri rahvusvahelistumist edendavad esitlused ja väljapanekud.

Toetusi antakse kord aastas. Eesti Kultuurkapitali järel asub 2022 aasta algusest Balti Kultuurifondi kureerima Läti Kultuurkapital, Latvian State Culture Capital Foundation (Valsts kultūrkapitāla fonds).