Balti Kultuurifond jagas 2020. aasta toetuseid

Eesti Kultuurkapitali kureeritav Balti Kultuurifond jagas selleaastased toetused Baltimaade ühistele kultuuriprojektidele ühtekokku 300 000 euro ulatuses. Toetati kaheksat projekti etenduskunstide, arhitektuuri, kirjanduse ja disaini valdkonnas.  

Esitati 20 taotlust kokku summas 1 158 075 eurot. Projekte hinnanud Baltimaade ekspertgrupi esimees Ragnar Siil avaldas heameelt projektide mitmekesisuse ja projektidesse kaasatud partnerite kõrge taseme üle. Samas olid paljud selle aasta taotlused suunatud tegevustele, mis toimuvad Baltimaades. „Fondi statuut näeb ette, et ühisprojektid peavad toimuma väljaspool Balti riike ja tegevuste toimumist Baltimaades saab toetada üksnes väga põhjendatud juhtudel. Projekte hinnates leidiski komisjon, et lisaks väljaspool Balti riike toimuvatele ettevõtmistele oli mõne projekti puhul põhjendatud nende läbiviimine kohapeal,“ lisas Siil. Valdav osa toetatud projektidest on kavandatud 2021. aastasse, mis võimaldab loodetavasti projekte ellu viia kavandatud kujul vaatamata hetkel Euroopas kehtestatud eriolukorrale.

Fondi eelarve on 300 000 eurot, millest iga Balti riik katab 100 000 eurot.

55 000 eurot toetust määrati Sihtasutusele NUKU, mis koos Vilniuse Lele teatri ja ASSITEJ Läti Keskusega organiseerivad teatrifestivali Baltic Visual Theatre Showcase“ (Balti visuaalse teatri tutvustus).  Festival toimub Tallinnas 2021. a maikuus ning Baltimaade teatrikunstiga tuleb tutvuma arvukalt rahvusvahelisi eksperte. See on Baltimaade teatritele uks rahvusvahelisele areenile.

The Baltic Stories: Culture. Place. Identity” (Balti lood. Kultuur. Paik. Identiteet) on projekt, mis identifitseerib ja populariseerib Baltimaade uue linnakultuuri projekte. „Balti Lugude“ toetus on 25 000 eurot. Projekti koordinaatoriks on Urban Institute Lätist. Koos Eesti Linnalabori ja MTÜga Lasnaidee ning partneritega nagu Lithuanian Performance Design Association ja European Humanities University Leedust koostatakse publikatsioone ja korraldatakse ühine näitus Helsingis 2021. a jaanuarist aprillini.

25 000 eurot toetust sai ka etenduskunstide projekt Portable Landscapes“ (Teisaldatavad maastikud), mis sisaldab põnevat Balti loengute, arutelude ja etenduste programmi. Projekti viivad koos läbi Läti Kaasaegse Kunsti Keskus, Leedu Muuseum Mo ja Kai Kunstikeskus Eestist. Projekt viib Baltimaade kaasaegse kunsti produktsiooni ja kaasaegse kunsti ajaloo käsitluse läbi etenduste ja loengute Stockholmi, Pariisi ja Berliini sügisest 2020 kuni kevadeni 2021.

45 000 eurot toetust saab projekt Baltic Circus on the Road” (Balti tsirkus ratastel). Koordinaatoriks on Lätist VSIA Riga circs ning partneriteks Leedu Kunsti Trükikoda ja Eestist Kaasaegse Tsirkuse Arenduskeskus. Koos minnakse ringreisile ning tutvustatakse kaasaegse tsirkuse kui etenduskunstide valdkonda Suurbritannias Bristolis, Saksamaal Berliinis, Rootsis Göteborgis, aga ka Baltimaades. Ühised etendused algavad Balti riikides juulis 2021 ning jätkuvad ringreisiga ülal nimetatud maades kuni 2021. a oktoobrini.

Academia Gustaviana Selts Eestist, Läti Kaasaegse Kunsti Keskus ja Meno Parkas Galerii Leedust esitlevad kaasaegset Balti visuaalseid ja etenduskunste rahvusvahelisele publikule ning loovad kontakte Balti Kunsti festivalil High Voltage (Kõrgepinge) New Yorgis Manhattanil. Toetus projektile on 35 000 eurot ja Baltimaade näitus avatakse New Yorgis 2020. a detsembris.  

Leedu Kirjanike Liidu koordineerimisel valmistatakse koostöös Eesti ja Läti Kirjanike Liiduga 2021. a oktoobris Saksamaal Frankfurtis toimuvale raamatumessile ette Baltimaade tunnustatud autorite ja kirjanduse tutvustus. Nii saab mõjusamalt suhelda rahvusvaheliste huvigruppide, lugejate, kunstnike ja kirjastajatega. Projekti nimega Baltic Review (Balti arvustus) sai toetust 40 000 eurot.  

Disaini projekt Tactile Baltics“ (Taktiilsed Baltimaad) koondab Eesti MTÜd NID, Leedu Disaini Foorumi ning Läti Disaini Keskust. Koos tutvustatakse Baltimaade disainiparemikku Londoni Disaini festivalil 2021. a septembris. Projektile anti toetust 50 000 eurot.

Eesti Arhitektuurikeskus, Leedu Kunsti- ja hariduskeskus Rupert ning Läti Arhitektide Büroo NRJA arendavad võrgustikku, et viia Baltimaade arhitektid ühiselt Veneetsia Biennaalile. Projekti nimi “Baltic Cooperation in Venice Architecture Biennale 2020” seda väljendabki. Projekti toetati 25 000 euroga. Biennaal oleks pidanud toimuma juba kevadel, kuid on koroonakriisi tõttu edasi lükatud selle aasta oktoobrisse-novembrisse.

2018. aastal loodud Balti Kultuurifondi eesmärk on edendada Balti riikide kultuurikoostööd ja tugevdada Eesti, Läti ja Leedu kultuuri rahvusvahelistumist ühiste kultuuriprojektide ja -sündmuste kaudu. Toetusi antakse välja kord aastas, järgmine taotluste esitamise tähtaeg on 20. veebruaril 2021.

Balti Kultuurifond toetab eelkõige uusi ja mittekorduvaid kultuurisündmusi, mis toimuvad väljaspool Balti riike – kontserdid, näitused, etendused, festivalid ja teised rahvusvahelised Balti fookusega sündmused ning kultuuri rahvusvahelistumist edendavad esitlused ja väljapanekud.

Fondi administreerivad 3-aastase rotatsiooni korras riikide kultuurkapitalid ja hetkel koordineerib selle tegevust Eesti Kultuurkapital. Projektitaotlusi hindab 6-liikmeline rahvusvaheline ekspertkomisjon.