Avatud Eesti Raamatu sarjas on ilmunud uus raamat, Ibn ‘Arabī, “Ringide kujundamine. Puu ja neli lindu. Rännakute tegelikuks tegemine”

Uus! Ibn ‘Arabī, “Ringide kujundamine. Puu ja neli lindu. Rännakute tegelikuks tegemine”. Araabia keelest tõlkinud, kommenteerinud ja saatesõna kirjutanud Kalle Kasemaa, toimetanud Siiri Ombler. Tartu: Ilmamaa, 2022, 216 lk.


Ibn ‘Arabī (1165–1240) sündis Hispaanias ning kujunes tolleaegse läänepoolse araabia kultuuri Suurimaks Õpetajaks. Õpetamise ning kirjatöö kõrval moodustas reisimine suure osa tema elust. Peale viibimist paljude valgustunud õpetajate juures Euroopas ning olles rännanud Egiptuses ja idapoolsetes suurlinnades lõppes tema elutee Damaskuses.

Ibn ‘Arabī arvukad teosed, mida on arvatud olevat rohkem kui 400, kajastavad islami teadusilma kõiki külgi, ulatudes religiooniseadustest metafüüsikani, vormilt biograafiatest ja filosoofilistest arutlustest luuleni. Traktaat “Ringide kujundamine” on heaks sissejuhatuseks autori mõttemaailma ja selles esitatakse selgesõnaliselt tema metafüüsika põhielemendid. “Puu ja neli lindu“ koosneb kahest osast, milles esimeses kõneldakse inimese ideaali teokssaamisest, teises inimese üldisest dimensioonist, mida väljendatakse puu ja nelja linnu sümbolite abil. “Rännakute tulemuste avalikuks tegemises” näitab autor, et kõik olendid, kaasa arvatud ka jumalus (oma teatavais aspektides) osalevad universaalses rännakus, millel pole lõppu ei selles ega tulevases maailmas.

Raamat jõuab suuremate raamatukaupluste lettidele järgmisel nädalal, kuid on juba saadaval Ilmamaa e-poes https://www.ilmamaa.ee/raam.../ibn-arabi-ringide-kujundamine