Avatud Eesti Raamatu sarjas on ilmunud Gregory Batesoni "Sammud vaimuökoloogia poole"

Gregory Bateson, "Sammud vaimuökoloogia poole". Tõlkijad Tanel Pern, Silver Rattasepp. Toimetaja Liisi Rünkla. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2022. 583 lk.
Gregory Batesoni (1904–1980) elutööd on raske kokku võtta mõne harjumuspärase ühisnimetaja alla. Ta võis sõltuvalt kontekstist olla filosoof, antropoloog, dokumentalist, lingvist, küberneetik, semiootik, bioloog, kes seejuures alati otsis neid erinevaid valdkondi siduvaid niite. Raamatusse „Sammud vaimuökoloogia poole” koondatud esseed hõlmavad pea kõiki erinevaid vorme, milles Batesoni viljakas teadusmõte tema elu jooksul väljendus. Nende kaudu avaneb Batesoni nägemus sellest, kuidas mõelda ideedest ning nende kogumitest – „vaimuökoloogiast” või ideede ökoloogiast, mis vaatleb, kuidas teadvus loob ja vormib mustreid nii individuaalsel kui ka sotsiaalsel tasandil.