Avatud Eesti Raamatu sarjas on ilmunud Arne Næssi ja Per Ingvar Haukelandi “Elufilosoofia. Mõtisklus tunnetest ja mõistusest"

Arne Næss koos Per Ingvar Haukelandiga, “Elufilosoofia. Mõtisklus tunnetest ja mõistusest". Norra keelest tõlkinud Sigrid Tooming, toimetanud Siiri Ombler. Tartu: Ilmamaa, 2023, 232 lk.
Arne Næss (1912–2009) sai filosoofiadoktori kraadi 1936. aastal pärast õpinguid Viinis ning oli 1939–1970 Oslo ülikooli filosoofiaprofessor. Samuti oli ta tuntud vägivallatuse eestkõnelejana, mägironijana, eelkõige norra-, aga ka ingliskeelsete õpikute ja filosoofiaraamatute autorina. Teose “Elufilosoofia” (1998) kaasautoriks on Per Ingvar Haukeland (sünd. 1966), kellega Næss on pidnud loenguid kodu- ja välismaal, põhiliselt süvaökoloogiast ja ökofilosoofiast, aga ka tunnete filosoofiast ja elufilosoofiast. Sõnum, et see Næssi enda meelest väike tunnetest ja mõistusest rääkiv raamat lugejatele korda läks, neile kasulikuks osutus, oli autori jaoks kõige väärtuslikum tunnustus, mida kirjanik võib tahta. Eessõna kirjutanud Toomas Trapido sõnul on raamatu teljeks tunnete apoloogia ehk kaitsekõne tunnetele ja tundetarkusele ning isegi nende ülistamine, vähemalt oma õigele kohale seadmine Næssi vaates.