Avatud Eesti Raamatu sarjas ilmus raamat Quentin Skinneri "Uusaegse poliitlise mõtte alused"

Quentin Skinneri "Uusaegse poliitlise mõtte alused". TõlkijaTriinu Pakk, toimetaja Märt Väljataga. EKSA, 2020. 968 lk.


Quentin Skinneri raamat uurib poliitilise mõtte arengut 13. sajandi lõpust 16. sajandi lõpuni – otsustaval üleminekuperioodil keskaegselt uusaegsele poliitikateooriale. Teos on mõeldud ühtaegu nii tudengitele sissejuhatuseks sellesse ajastusse kui ka ühe konkreetse ajalooliste tekstide tõlgendamisviisi esituseks ja õigustuseks. Quentin Skinner annab ülevaate kõigist selle perioodi peamistest tekstidest, käsitledes järgemööda nii Dante, Marsiglio, Bartoluse, Machiavelli, Erasmuse kui teiste, aga ka Lutheri ja Calvini, Bodini ja kalvinistlike revolutsionääride tähtsamaid poliitilisi teoseid. Aga ta vaatleb ka väga paljusid vähemtähtsaid autoreid, et heita valgust üldisele sotsiaalsele ja intellektuaalsele kontekstile, milles nood juhtivad teoreetikud töötasid. Nõnda ei esita ta ajalugu mitte „klassikaliste tekstide" rongkäiguna, vaid teeb selle vahetumalt mõistetavaks. Sel teel jälgib ta uusaegse poliitilise mõtte terminoloogia, eriti aga keskse tähtsusega Riigi-mõiste, järk-järgulist esiletõusu.

Raamatu toimetaja Märt Väljataga: "Skinneri ülevaade on üks vägev raamat. Võin seda kinnitada, sest olen tõlke täht-tähelt läbi lugenud. Kujutasin varem ette, et ma midagi tean, et mul on olemas üldjoontes pilt sellest, kuidas poliitilised ideed on aja jooksul muutunud. Lugemise käigus sain teada, kui vähe ma tegelikult teadsin. Lisaks sain teada palju muud: kristluse, impeeriumi, kuningavõimu, sõjaväe, rahva ja vastupanu suhetest Dantest reformatsioonini. Skinner vaatleb ideid nende päevapoliitilises kontekstis, aga ei käsitle neid pelkade ettekäänetena huvide õigustuses. Tegu on ühtlasi raamatuga, mida tasub isegi inglise keele oskajal lugeda eesti tõlkes – niimoodi saab ta teadvustada meie igapäevase poliitilise sõnavara sügavamaid juuri. See raamat on tõeline maamärk."