Audiovisuaalse kunsti sihtkapitali üheaastasele loomingulisele stipendiumile saab esitada taolusi 21. augustini 2017

Stipendium on mõeldud audiovisuaalkunsti alal tegutsevatele professionaalidele erialaseks enesetäiendamiseks, uute ideede arendamiseks ja pikemaajaliseks loominguliseks süvenemiseks.

Üheaastast loomingulist stipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud.
Taotlus tuleb esitada E-KULKA kaudu 21.augustiks.

Taotlusele peavad olema lisatud:

  • viimase viie aasta loominguline biograafia
  • loomingulised eesmärgid stipendiumi kasutamise perioodiks.

Sihtkapital määrab kord aastas kuni kuus üheaastast loomingulist stipendiumi.
Sihtkapital määrab üheaastaste loominguliste stipendiumide saajad kandidaatide pingerea alusel. Kandidaatide pingerida kujuneb koostöös Eesti Filmi Instituudi esindajatega

Stipendiumi suurus on 7500 eurot. Stipendium makstakse välja ühes osas.

Lisainfo Tea Kilch, tea.kilch[at]kulka.ee; 6999 162