3. märtsini saab esitada kandidaate maakondlikesse ekspertgruppidesse perioodiks 2023-2025

Eesti Kultuurkapital kutsub üles esitama kandidaate maakondlikesse ekspertgruppidesse perioodiks 2023-2025. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 3. märts 2023. Uued liikmed kinnitab Kultuurkapitali nõukogu märtsi lõpus ning uued eksperdid alustavad tööd alates maist. 

Kandidaate saavad esitada kõik vastavas maakonnas tegutsevad kultuuri- ja spordialade ühendused ning organisatsioonid. Palume esitada ka kandidaate, kes varem pole maakonna ekspertgrupi koosseisu kuulunud.


Kandidaadilt ootame maakonna kultuuri- ja spordielu head tundmist, erapooletut suhtumist otsuste tegemisel ning head meeskonnatöö oskust.


Kirjalikus ettepanekus peavad olema:

  • lühike põhjendus kandidaadi sobivusest eksperdiks,
  • kandidaadi CV,
  • kandidaadi kirjalik nõusolek,
  • kandidaadi ja tema esitaja kontaktandmed.

Kirjalikud ettepanekud palume saata e-posti aadressil: kandidaat@kulka.ee


Maakondades tegutsevate Kultuurkapitali ekspertgruppide kohta leiab informatsiooni SIIT


Lisateave: 
Viktoria Toompere, tel 5068173