Alates 15. aprillist kehtivad uuendatud raha jagamise korrad

Eesti Kultuurkapitali nõukogu kinnitas uuendatud kujul Kultuurkapitali üldise ning kõikide sihtkapitalide, maakondlike ekspertgruppide ja programmide raha jagamise korrad ja statuudid. Uuendatud korrad hakkavad kehtima 15. aprillist 2019.

Kordade uuendamise eesmärk oli nende ühtlustamine ning juriidiline korrastamine, samuti täiendati ja võimalusel lihtsustati sihtkapitalide ja ekspertgruppide toetuste, stipendiumite ja preemiate taotlemise ning eraldamise tingimusi.

Lisaks korrastamisele lisandusid üldkorda reeglid:

  • Füüsilisele isikule eraldatud projektitoetuse korral ei ole aktsepteeritud tema poolt endale töötasu vm sarnase tasu kulude katmine (p 2.1.4.).
  • Kultuurkapital ei aktsepteeri üldjuhul kulusid, mis on välja makstud sularahas (v.a välismaal makstud ühekordsed kulud) (p 5.7.2.3.).

Enne taotlemist palume tutvuda vastava sihtkapitali, maakondliku ekspertgrupi või programmi raha jagamise korra või statuudiga, et taotlusele oleks lisatud vajalik informatsioon ja nõutud lisad.

Kõik uuendatud korrad on alates 15. aprillist leitavad ka Kultuurkapitali kodulehel vastava sihtkapitali, maakondliku ekspertgrupi või programmi alamlehelt.

Enne 15. aprilli esitatud taotlustele kehtivad taotlemise ajal kehtinud tingimused.