Allkirjastati leping Eesti Kultuurkapitali Avatud Eesti Raamatu sarja väljaandmise toetamiseks

20. mail allkirjastati Kultuuriministeeriumi suures saalis Postimees Grupp AS-i ja Eesti Kultuurkapitali vahel sihtannetuse leping Eesti Kultuurkapitali tõlkeprogrammi Avatud Eesti Raamat väljaandmise toetamiseks. Lepingule kirjutasid alla Postimees Grupp AS-i juhatuse liige Peep Kala, Eesti Kultuurkapitali nõukogu esimees Indrek Saar ja Eesti Kultuurkapitali juhataja Olavi Laido. 


Postimees Grupp AS toetab Avatud Eesti Raamatu sarja väljaandmist järgneva viie aasta jooksul kokku 650 000 euroga, Eesti Kultuurkapitali nõukogu toetab raamatusarja väljaandmist järgneval viie aastal vähemalt 350 000 euroga. 

Eesti Kultuurkapitali nõukogu esimehe, kultuuriminister Indrek Saare sõnul on sõlmitav lepe suurepärane näide avaliku- ja erasektori edukast koostööst kultuurivaldkonnas. „Postimees Grupi panus maailma filosoofia- ja ühiskonnateaduste võtmetekstide eesti keelde tõlkimisse ja avaldamisse on märkimisväärne. Tänu sellele tänuväärsele raamatusarjale on eesti keel rikkam suure hulga sõnade ja filosoofiliste väljendite poolest. On hea meel, et Avatud Eesti Raamatu sari rõõmustab meid edaspidigi teostega, mis vääristavad meie ilusat emakeelt ja aitavad selle arengule kaasa“ ütles Saar. 

Kultuurkapitali juhataja Olavi Laido kiidab samuti Postimees Grupi panust kultuurivaldkonda ja näeb selles head eeskuju teistelegi ettevõtetele või eraisikutele.  


Avatud Eesti Raamat on filosoofiliste ja teoreetiliste tekstide tõlkeprogramm, millele pani 1994. aastal aluse Avatud Eesti Fond, kes seda ka 2000. aastani haldas. Aastast 2004 jätkub tegevus Eesti Kultuurkapitali juures. Tänaseks on sarjas on ilmunud ligi 180 teost.  

Programmi eesmärk on toetada väärtuslike filosoofiliste ja muude teoreetiliste teoste tõlkijaid, kommenteerijaid ja järelsõnastajaid ning selliste kogumike koostajaid; samuti kirjastusi nende tekstide väljaandmisel (teoste toimetamine, tõlkeõiguste eest tasumine). Otsused teeb AER-i komisjon, kuhu aastail 2004–2013 kuulusid Mart Orav, Peeter Torop ja Märt Väljataga; alates 2013. aastast on selle liikmeiks Mart Orav, Peeter Torop ja Tõnu Viik. 

Aastail 2005–2015 on Kultuurkapital rahastanud AER-i programmi enam kui 400 000 euroga. Sellele lisandus nimetatud perioodi lõpupoole Eesti erasponsori märkimisväärne toetus: aastatel 2011–2016 kokku 500 000 eurot. Aastail 2005-2015 on seega olnud võimalik programmi eesmärkide täitmiseks eraldada üle 850 000 euro. 

1994. aastast peale on AER-i sarjas ilmunud 177 teost; erinevas järgus on neid tõlkijail ja kirjastustel praegu töös rohkem kui 75. Aastal 2015 ilmus aasta jooksul koguni kakskümmend teost, mis on seni ka rekordaastaks, nende hulgas Aristotelese, Nikolai Berdjajevi, Denis Diderot’, Ronald Dworkini, Michel Foucault’, Mahatma Gandhi, David Hume’i, Friedrich Nietzsche, Thomas Nageli tõlked. 2016. aastal on mai alguseks ilmuda jõudnud seitse teost. Aktiivsemad kaasalööjad olnud kirjastus Ilmamaa, tegevuse lõpetanud Vagabund, Eesti Keele Sihtasutus ja Varrak; kahe viimase kõrvale on tõusmas Tartu Ülikooli Kirjastus. Peale 1994. aastal ilmunud esimese raamatu on kõik teised sarja raamatud ilmunud Jüri Kaarma ja Eve Kase ühtses kujunduses.

Ülevaadet Avatud Eesti Raamatu sarja toel väljaantu raamatutest saab näha siin: http://www.kulka.ee/programmid/avatud-eesti-raamat/aeri-sarjas-ilmunud-raamatud

Vaata veel pilte lepingu allkirjastamisest.