Toetus spordiveteranile 

  • eraldatakse kord nelja kvartali jooksul
  • stipendiumi võib taotleda kas veteran ise, alaliit vm spordiühendus või –asutus
  • kui taotlejaks on alaliit vm spordiühendus või –asutus ning esitatud on mitu kandidaati, siis tuleb kandidaadid esitada pingereas, alaliit võib esitada ühte jaotusse kuni 3 kandidaati
  • stipendiumi suurus on 400 eurot 
  • stipendiumitaotlus peab olema esitatud Eesti Kultuurkapitali taotlusblanketil 
  • stipendiumitaotluses peab esitama ülevaate veterani sportlikest saavutustest või tema tegevusest spordiorganisaatorina 
  • stipendiumitaotluse esitamise tähtajad on 20. veebruar, 20. mai, 20. august ja 20. november

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta