Aastane loomestipendium 8000 eurot 


Stipendiumi eesmärgiks on võimaldada pühendumist loomingulisele tegevusele

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb esitada 20. novembriks helikunsti sihtkapitalile vormikohane  taotlus, millele lisada:

  • loominguline plaan loominguliseks ja interpretatsiooniliseks tegevuseks stipendiumi perioodiks
  • elulookirjeldus (loominguline CV)

Sihtkapital annab välja kuni viis aastast loomestipendiumi.
Stipendium makstakse välja korraga.

Isik, kes on saanud aastast loomestipendiumi, ei saa uuesti kandideerida ühe aasta jooksul aastasele ega kaheaastasele loomestipendiumile alates stipendiumi perioodi lõppemisest. Stipendiumi perioodi arvestatakse 20. novembrist – 20. novembrini.


Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta