Henno Rajandi nimeline tõlkijastipendium   

Toetusstipendium on asutatud Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali nõukogu poolt.

Stipendiumitaotlusele tuleb lisada:

  • vormikohane stipendiumitaotlus
  • lühike CV, mis näitab ära olulisemad saavutused ja viimaste aastate kesksed tõlketööd
  • lühike projekt stipendiumi ajal tehtavate tööde kohta.

 
Stipendiaadi valib kirjanduse sihtkapitali nõukogu oma detsembrikuisel istungil.
Stipendiumi suuruseks on 5 400 eurot aastas (450 eurot kuus).
Stipendium antakse üheks aastaks.

Stipendium antakse ühele isikule üks kord järjest, järgmine kord on seda võimalik taotleda kaheaastase vaheaja järel. 

Taotluse esitamise tähtaeg on 20. november.

(täiendatud 16.05.2011 kirjanduse sihtkapitali nõukogu protokolliga nr 5/2011-S01)

  Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta