Üheaastane loominguline stipendium 6000 eurot

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb esitada vormikohane taotlus 20. veebruariks, millele tuleb lisada:
  • kahe viimase aasta loominguline CV
  • loominguline plaan stipendiumi perioodiks
Sihtkapital annab välja kuni 12 üheaastast loomingulist stipendiumi
Kinnitatud kujutava- ja rakenduskunsti sihtkapitali 04. veebruari 2014 koosoleku protokolliga nr 1/2014-S02.


Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta