Helikunsti sihtkapital ootab stipendiumitaotlusi!

Helikunsti sihtkapital ootab 22. veebruariks taotlusi kvartalistipendiumitele, õppestipendium Eestis õppivale tudengile, aastasele õppestipendiumile õpinguteks välismaa kõrgkoolis, õppestipendiumile õpinguteks välismaa kõrgkoolis, interpreedistipendiumile ja eriaalastipendiumile.


Kvartalistipendium


Stipendiumi suurus on 1000 eurot ning makstakse välja ühes osas.
Kvartalistipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud.

Taotlus peab sisaldama:
 • loomingulist plaani stipendiumi perioodil
 • elulookirjeldust (loominguline CV)

Õppestipendium Eestis õppivale tudengile
 Stipendiumi suurus on 500 eurot ning makstakse välja ühes osas.
Õppestipendiumi saavad taotleda Eesti kodakondsusega tudengid alates II õppeaastast.

2.2.1.5  Taotlus peab sisaldama:
 • kõrgkooli kinnituskirja;
 • 2 sisulist soovituskirja kohaliku õppeasutuse või valdkonna autoriteedilt;
 • seniseid õpingutulemusi;
 • CV-d.
  
Aastane õppestipendium õpinguteks välismaa kõrgkoolis
Stipendiumi suurus on 3000 eurot ning makstakse välja ühes osas.
Õppestipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud.

Taotlus peab sisaldama:
 • kõrgkooli kinnituskirja;
 • õpetaja/õppetooli sisulist soovituskirja;
 • CV-d.
 
Õppestipendium õpinguteks välismaa kõrgkoolis
Õppestipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud.
Taotlus peab sisaldama:
 • kõrgkooli kinnituskirja;
 • õpetaja/õppetooli sisulist soovituskirja;
 • CV-d;
 • kulude eelarvet;
 • stipendiumi kasutamise perioodi.
Õppestipendiumiga toetatakse õpinguid Soomes kuni 800 euroga, Euroopas kuni 1000 euroga, Inglismaal, Šveitsis, Norras ja väljaspool Euroopat kuni 1200 euroga. Stipendium makstakse välja ühes osas.
  
Interpreedistipendium
Interpreedistipendiumi eesmärk on tagada aktiivselt tegutsevale interpreedile võimalused elukestvaks õppeks, kontserttegevuseks ja repertuaari omandamiseks.
Stipendiumi suurus on kuni 2000 eurot.
Stipendiumi saavad taotleda füüsilised ja juriidilised  isikud.
Taotlus peab sisaldama:
 • viimase kahe aasta loomingulist CV-d;
 • eesmärke stipendiumi perioodiks;
 • stipendiumi perioodi;
 • kulude eelarvet.
 
Erialastipendium
Erialastipendium on ühekordne loominguline stipendium, mille eesmärk on toetada pühendumist erialasele tegevusele.
Helikunsti sihtkapital toetab erialastipendiumi määramisega aktiivselt tegutsevaid loomeinimesi, muusikateadlasi, muusikaprodutsente/kunstilisi juhte, kriitikuid, pedagooge jt valdkonna ning rahvusvahelise koostöö edendajaid.
Stipendiumi saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.

Taotlus peab sisaldama:
 • eesmärke stipendiumi perioodiks;
 • informatsiooni ja eelarvet stipendiumi kasutamise kohta;
 • näited eelnevatest töödest;
 • CV-d (kriitiku ja teadlase puhul loetelu publikatsioonidest);
 • stipendiumi perioodi.
  Stipendium määratakse füüsilisele isikule.