Eraldatud stipendiumid, toetused ja preemiad

Päringusüsteemist saab vaadata esitatud taotlusi alates 2006. aastast. Varem esitatud taotluste kohta informatsiooni saamiseks                                                     helistage kantseleisse telefonil 699 9150.

Eraisiku puhul kirjutage nime lahtrisse kas ainult perekonnanimi või ees ja perekonnanimi.

Asutuste puhul märkige ainult ärinimi (ilma äriühingu liigita).
Näiteks: Osavkäpp
Samuti saate päringut tehes valida ka lisaks nimevalikule sihtkapitali/ekspertgrupi, ja jaotuse (aasta + jaotus I, II, III, IV)

Sihtkapital/programm Taotleja Eesmärk Eraldatud summa Vääring Jaotus Lepingu olek Aruande esitamise tähtaeg Aruande saabumise kuupäev
Tulemusi ei leitud.