Ekspertgrupi eelmised koosseisud

Võrumaa ekspertgrupi koosseis 2011-2013

(kinnitatud 29. aprillil 2013. a. Eesti Kultuurkapitali nõukogu protokolliga nr 3/2013 - S09)

Liige                                         Liikmekandidaadiks esitaja                                      
Silja Otsar esimees Võru Instituut, Võro Selts VKKF
Ivar Traagel aseesimees Rõuge Rahvamaja, Vastseliina Teisipäevaklubi MTÜ, Vastseliina Rahvamaja, Osula Külaselts MTÜ, Võrumaa Keskraamatukogu
Viivika Kooser
Piusamaa MTÜ, Vastseliina Rahvamaja
Lauri Semevsky   Võrumaa Spordiliit, Võrumaa Koolispordi Ühendus
Ene Sõmer   Võrumaa Keskraamatukogu

Võrumaa ekspertgrupi koosseis 2011-2013

(kinnitatud 29. aprillil 2011. a. Eesti Kultuurkapitali nõukogu protokolliga nr 3/2011 - S09)

Liige                                                          Liikmekandidaadiks esitaja                            
Peeter Laurson esimees Vastseliina Piiskopilinnuse SA, Viitina Loodushariduskeskus MTÜ, Spordiklubi Tasa Kolmteist, Võrumaa Keskraamatukogu
 
Silja Otsar aseesimees Kõrvipalu loometalu MTÜ 
Epp Margna   Võru Instituut, Võro Selts VKKF 
Inge Pilt   Võrumaa Keskraamatukogu 
Lauri Semevsky   
Võrumaa Spordiliit, Võrumaa Koolispordi Ühendus, Spordiklubi Urvaste, Võru Spordikool 

Võrumaa ekspertgrupi koosseis 2009-2011

(kinnitatud 14. mail 2009.a. Eesti Kultuurkapitali nõukogu protokolliga nr 4/2009-S09)

Liige                                                            Liikmekandidaadiks esitaja                            
Peeter Laurson esimees Võrumaa Keskraamatukogu, Vastseliina Piiskoplinnuse SA, Vastseliina Teisipäevakud MTÜ, Meremäe Kultuuriühing
 
Peep Lill  aseesimees Võrumaa Spordiliit, Võrumaa Koolispordi Ühendus, Võru Spordikeskus
 
Viivika Kooser    Vastseliina Piiskoplinnuse SA, Vastseliina Teisipäevakud MTÜ, Meremäe Kultuuriühing
 
Triinu Ojar    Võru Instituut 
Inge Pilt    Võrumaa Keskraamatukogu 

Võrumaa ekspertgrupi koosseis 2007-2009

(kinnitatud 8. mail 2007. a. Eesti Kultuurkapitali nõukogu protokolliga nr 4/2007-S09)

Liige                                                            
Liikmekandidaadiks esitaja                      
Ivar Traagel   esimees Kütioru Avatud Ateljee, Vastseliina Teisipäevaklubi, Võro Instituut 
Peep Lill   aseesimees Võrumaa Koolispordi Ühendus 
Triinu Ojar    Kütioru Avatud Ateljee  
Jaan Randvere     Võru Muusikakool 
Tõnu Vaask    Sõmerpalu Vallavalitsus 

Võrumaa ekspertgrupi koosseis 2005-2007

(kinnitatud 6. mail 2005. a. Eesti Kultuurkapitali nõukogu protokolliga nr 5/2005-S09)

Liige                                                      
Ivar Traagel esimees         
Leelo Laurits aseesimees
Evi Zirk  
Peeter Laurson  
Ülle Voitka