Ekspertgrupi eelmised koosseisud

Tartumaa ekspertgrupi koosseis 2013-2015 

(kinnitatud 29. aprillil 2013. a. Eesti Kultuurkapitali nõukogu protokolliga nr 3/2013 - S09)

Liige                                         Liikmekandidaadiks esitaja                                      
Rain Sangernebo esimees Tartumaa Spordiliit, Elva Spordiliit, Nõo Korvpalliklubi MTÜ
Kadri Leivategija aseesimees Elleri Loomekeskus MTÜ
Iiri Saar   Võnnu kultuurimaja, Luunja Aidarahvas MTÜ
Meris Tammik   Tartumaa Rahvakultuuri Keskselts
Markus Toompere   Tartu Kunstnike Liit

Tartumaa ekspertgrupi koosseis 2011-2013

(kinnitatud 29. aprillil 2011. a. Eesti Kultuurkapitali nõukogu protokolliga nr 3/2011 - S09)

Liige                                                          Liikmekandidaadiks esitaja                            
Rain Sangernebo  esimees Tartumaa Spordiliit 
Toivo Sõmer  aseesimees Tartumaa Rahvakultuuri Keskselts MTÜ 
Hele Ellermaa   
Kõrvekülaline MTÜ, Kõrveküla Maanaiste Selts Miina, Tartu Maakonna Raamatukogutöötajate Ametiühing, Rannu Maanaiste Selts Laine, Kodukant Tartumaa MTÜ
 
Iiri Saar    Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus, Võnnu Kultuurimaja, Ilmatsalu huvikeskus 
Markus Toompere   Tartu Kunstnike Liit MTÜ 

Maakondlike ekspertgruppide koosseisud 2009-2011

(kinnitatud 14. mail 2009.a. Eesti Kultuurkapitali nõukogu protokolliga nr 4/2009-S09)
 
Liige                                                           Liikmekandidaadiks esitaja                            
Lembit Toru esimees Tartumaa Spordiliit, Tartumaa Koolispordi Liit, Tartu Spordiveteranide Koondis, Kambja Vallavalitsus
 
Astrid Hallik  aseesimees Tartumaa Rahvakultuuri Keskselts, Kambja Vallavalitsus
 
Hele Ellermaa    Tartu Vallavalitsus, Tartu Maakonna Raamatukogutöötajate Ametiühing
 
Liidia Konsa    Tiigi Seltsimaja 
Toivo Sõmer    Tartumaa Rahvakultuuri Keskselts 

Tartumaa ekspertgrupi koosseis 2007-2009

(kinnitatud 8. mail 2007. a. Eesti Kultuurkapitali nõukogu protokolliga nr 4/2007-S09)

Liige                                                                       Liikmekandidaadiks esitaja                    
Lembit Toru  esimees Tartu Maaspordi Liit 
Liidia Konsa  aseesimees Tiigi Seltsimaja 
Astrid Hallik     Tartumaa Rahvakultuuri Keskselts 
Aime Koger    Tartumaa Rahvakultuuri Keskselts 
Tiina Kohver     Kõrveküla Raamatukogu 

Tartumaa ekspertgrupi koosseis 2005-2007

(kinnitatud 6. mail 2005. a. Eesti Kultuurkapitali nõukogu protokolliga nr 5/2005-S09)

Liige                                       
Rain Sangernebo esimees
Aime Koger aseesimees
Jaan Aitaja  
Ruth Ernstsoni  
Tiina Kohver