Järvamaa ekspertgrupp kuulutab välja preemiate kandidaatide esitamise Järvamaal

Ettepanekud preemiate määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirjaga aadressile jarvamaa@kulka.ee 1. detsembriks 2015
Preemiate kandidaate saab esitada kolmes kategoorias:
  • Järvamaa ekspertgrupi aastapreemia
  • Kultuuripärl
  • Elutööpreemia

Ekspertgrupi aastapreemiad

Ekspertgrupi aastapreemia eesmärk on tunnustada kultuuri ja spordivaldkonnas aasta jooksul silmapaistnud isikuid või saavutusi ergutamaks kultuuri- või spordielu arengut maakonnas.

Ekspertgrupi aastapreemiad jagunevad:
  • maakonna kultuuritegija preemia;
  • maakonna kultuurisündmuse preemia;
  • maakonna sporditegija preemia;
  • maakonna spordisündmuse preemia.
Ettepanekuid ekspertgrupi aastapreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia määramiseks ei saa teha riigiasutuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.
Ettepanek peab sisaldama:
  • lühikest kirjeldust kandidaadi loomingulistest või sportlikest saavutustest jooksval aastal;
  • kehtivaid stipendiume (nende olemasolul);
  • kandidaadi tutvustust ja andmeid (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-postiaadress).
Ekspertgrupp määrab aastapreemiad ettepanekute alusel või omal algatusel. Ekspertgrupi aastapreemia võib määrata füüsilisele või juriidilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaguneb preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt ekspertgrupi otsusele. Aastapreemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele.

Preemiad antakse üle maakonna pidulikul üritusel. Aastapreemia suurus on 1 000 eurot.

Kultuuripärli preemia

Preemia eesmärk on tunnustada ja innustada kõrgvormis kunstide-, rahvakultuuri- ning kehakultuuri ja spordi valdkonnas tegutsevate inimeste erialast pühendumist Järva maakonnas.

Ettepanekuid Kultuuripärli preemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia määramiseks ei saa teha endale või endaga seotud isikule.

Kultuuripärli preemia määratakse füüsilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaguneb preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt panusele.
Kultuuripärli preemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele.

Kultuurkapital eraldab Kultuuripärli preemiaks 1 300 eurot. Koostöö korral eraldab maavalitsus või omavalitsuste liit Kultuuripärli preemiaks 325 eurot kuni 1 300 eurot.

Preemiad antakse üle maakonna pidulikul üritusel. Preemiaga kaasneb meene.

Elutööpreemia

Elutööpreemia eesmärk on tunnustada isikut tema pikaajalise väljapaistva loomingulise või spordialase tegevuse eest.

Elutööpreemia määratakse füüsilisele isikule. Ettepanekuid elutööpreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud.

Ekspertgrupp määrab igal aastal ühe elutööpreemia. Elutööpreemia suurus on 2000 eurot.

Elutööpreemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele.

Elutööpreemia saaja tunnustamine toimub maakonna pidulikul üritusel.

Põhjendatud ettepanekud preemiate  määramiseks palume esitada ekspertgrupile e-kirjaga aadressile jarvamaa@kulka.ee 1. detsembriks 2015.

Täpsem info:

Liina Lehis
Järvamaa ekspertgrupi kontaktisik
jarvamaa@kulka.ee
53 304 642