Previous commitees

2013-2015
 
Liige

Liikmekandidaadiks esitaja
Antti Leigri
esimees
Ajaloolised Võtted MTÜ
Ly Meldorf
aseesimees
Hiiumaa Muinsuskaitse Selts
Karin Kokla    

Hiiu Öko MTÜ
Arno Kuusk

Kärdla Kultuurikeskus
Eda Tärk

Hiiumaa Orienteerujate Klubi

2011-2013


Liige                                                      Liikmekandidaadiks esitaja                            
Artur Valk esimeesÜhendus Hiiumaa Spordiliit 
Antti Leigri aseesimeesSeltsing Pühalepa Lustilised 
Karin Kokla  Hiiu Öko MTÜ 
Arno Kuusk  Kärdla Kultuurikeskus 
Maili Uibo  Käina Huvi- ja Kultuurikeskus 

2009-2011


Liige                                                      Liikmekandidaadiks esitaja                            
Ly Meldorf esimeesKäina Vallavalitsus
Heli Tuisk aseesimeesKassari Haridusselts 
Margit Kääramees  Külaselts Muhv 
Ille Savioja Kärdla Kultuurikeskus 
Artur Valk Hiiumaa Spordiliit 

2007-2009


Liige                                              Liikmekandidaadiks esitaja                              
Toivo Pruul esimees     Hiiumaa Spordiliit     
Helgi Põllo aseesimeesHiiumaa Muuseum 
Margit Kääramees   Emmaste Spordiklubi 
Ly Meldorf   Käina Vallavalitsus 
Kristiina Vessar   Kärdla Kultuurikeskus 

 2005-2007


Liige                                    
Toivo Pruulesimees 
Ene Urmanaseesimees 
Maili Uibo  
Ene Eimre  
Kristiina Vessar