Sihtkapitali nõukogu uus koosseis on valitud

Rahvakultuuri sihtkapitali nõukogu koosseis 2013-2015

(kinnitatud 6. novembril 2013 kultuuriministri käskkirjaga nr 346)

Liige
Liikmekandidaadiks esitaja
Mikk Sarv                
Tartumaa Rahvakultuuri Keskselts MTÜ                      
Liina Veskimägi-Iliste
Eesti Folkloorinõukogu, Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit, Rahvakultuuri Keskus, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, Eesti Vabaharidusliit
Helle-Mare Kõmmus Eesti Folkloorinõukogu, Rahvakultuuri Keskus, MTÜ Tantsumajakas, Tarvanpää Selts, TLÜ kunstide instituut, Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts, Fine 5 Tantsuteater, Eesti Rahvatantsukeskus, Eesti Tantsunõukogu, Eesti Tantsuhariduse Liit, Eesti Tantsuagentuur, Eesti Tantsukunstnike Liit
Kristiina Oomer Eesti Folkloorinõukogu, KaRakTer, Eesti Harrastusteatrite Liit, Salme Vallateater, Saaremaa Rahvakultuuriselts, Lutsu Teatri Selts, Improgrupp Jaa
Hirvo Surva Eesti Kooriühing, Eesti Koorijuhtide Liit, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Inge Laurik-Teder Eesti Muuseumiühing
Aet Maatee   Viljandimaa Rahvakultuuriselts