Arhitektuuri sihtkapitali aastapreemia kandidaatide esitamine

Kandidaate saab esitada  2015. aasta 1. maini.
Tunnustamaks silmapaistvaid saavutusi Eesti arhitektuuris ning ergutamaks arhitektuurielu, annab Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapital välja arhitektuuri aastapreemiad. 

Preemiakandidaate võib esitada arhitektuuri, sisearhitektuuri, linnaplaneerimise, maastikuarhitektuuri, disaini, restaureerimise/rekonstrueerimise ja arhitektuurialase tegevuse valdkonnast. Preemiakandidaate saavad esitada kõik organisatsioonid, ühingud ja üksikisikud. Objekti valmimise aeg peab mahtuma ajavahemikku oktoober 2013 kuni detsember 2014. Kirjalikke ettepanekuid (vabas vormis tekst, vähemalt neli A4 formaadis fotot, joonised, autori CV isikukoodi ja kontaktandmetega ( mitme autori korral autorluse määr %-s), omaniku või tellija nõusolek objekti külastamiseks ja tema andmed, ehitajafirma nimi) kandidaatide kohta võetakse vastu 2015. aasta 1. maini e-kirja teel arhitektuur@kulka.ee