Blanketid ja juhendid

TAOTLEMISEGA SEOTUD BLANKETID

ARUANDLUSEGA SEOTUD BLANKETID
  • Aruande blankett (saadetakse eeltäidetuna kontaktisiku e-postile)
  • Kirjastuse kirjalik kinnituskiri töö valmimise kohta (AER lisa) (PDF- formaadis, Wordi formaadis)
MUUD BLANKETID
JUHENDID
     2016. a III vooru esitatud taotluste vastused selguvad hiljemalt oktoobri teise nädala lõpuks

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta