Blanketid ja juhendid

TAOTLEMISEGA SEOTUD BLANKETID

ARUANDLUSEGA SEOTUD BLANKETID
  • Aruande blankett (saadetakse eeltäidetuna kontaktisiku e-postile)
  • Kirjastuse kirjalik kinnituskiri töö valmimise kohta (AER lisa) (PDF- formaadis, Wordi formaadis)
MUUD BLANKETID
JUHENDID
   
2016. a IV vooru esitatud taotluste tulemused avalikustatakse  2017. aasta jaanuarikuus meie koduleheküljel ning ajalehes Sirp.

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta