Annetamine Kultuurkapitalile

Annetuste vastuvõtmine on üks Kultuurkapitali võimalustest kaasata erakapitali kultuuri rahastamisse. Kultuurkapitali seaduse järgi moodustub Kultuurkapitali vara muuhulgas ka Kultuurkapitali heaks tehtavatest varalistest annetustest, vt sihtannetuste alusel preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise alused.

Sihtotstarbelisi annetusi ja pärandusi kasutatakse ainult annetaja või pärandaja näidatud eesmärgil.
Kultuurkapitalile tehtud annetustelt kohustub annetaja tasuma tulumaksu, vt tulumaksuseadus.

Avalduse täitmine

Annetuse tegemiseks tuleb täita annetuse avaldus (Word; PDF), milles fikseeritakse annetuse summa ja sihtotstarve (eesmärk).

Avalduse alusel sõlmib Kultuurkapital annetajaga kahepoolse lepingu, mis on ühtlasi rahalise ülekande tegemise aluseks.

Sihtotstarbelise annetuse kaudu määratud preemia, toetuse või stipendiumi väljamaksmiseks sõlmib Kultuurkapital eraisikuga (preemia, toetuse või stipendiumi saajaga) kahepoolse lepingu.

  • Kui annetuse saaja on teada annetuse tegemise hetkel, siis täitke palun avalduse I osa. 
  • Kui annetuse saaja selgub hiljem, siis täitke palun avalduse II osa ja märkige, kelle teatise alusel selguvad annetuse saajad.

Sihtotstarbelised annetused

2013. aasta II poolaastal vastu võetud sihtannetuste nimekiri
2013. aasta I poolaastal vastu võetud sihtannetuste nimekiri
2012. aastal vastu võetud sihtannetuste nimekiri

Varasemate annetustega saate tutvuda Kultuurkapitali kantseleis.


Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta