Sihtkapitali nõukogusse kuulub seitse vastaval kultuurialal tegutsevat isikut, kelle on esitanud selle kultuuriala ühendused. Sihtkapitalide liikmed täidavad oma ülesandeid kuni uue koosseisu kinnitamiseni. Sama isik võib järjest kuuluda sihtkapitali nõukogu kahte koosseisu. Sihtkapitali nõukogu koosseisu kinnitab kultuuriminister.

Audiovisuaalse kunsti sihtkapitali nõukogu koosseis 2017-2019

(kinnitatud 30. oktoobril 2017 kultuuriministri käskkirjaga nr 235)
Liige
 Liikmekandidaadiks esitaja
Margit Keerdo-Dawson
Eesti Kinoliit
Tristan PriimägiesimeesEesti Filmiajakirjanike Ühing; Kultuurileht SA
Andrus Raudsalu             
Eesti Joonisfilm OÜ; Nukufilm OÜ   
Maie Rosmann-Lill
Allfilm OÜ, Tallinn Film Wonderland
Anneli Ahven   Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Eesti Dokumentalistide Gild MTÜ, Exitfilm OÜ, Kopli Kinokompanii OÜ, Eesti Filmitootjate Liit, A Film Eesti OÜ, Filmivabrik OÜ, Eesti Lühifilmi Keskus ShortEst MTÜ
Karin Reinberg-Šestakov aseesimees Eesti Dokumentalistide Gild MTÜ
Maria Ulfsak Šeripova   Homeless Bob Production OÜ, Eesti Filmiajakirjanike Ühing


Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist 

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta