Aastapreemiad

Kirjanduse sihtkapitali  aastapreemiate kätteandmine toimub igal aastal emakeelepäeval, 14. märtsil. Lisaks teeb kirjanduse sihtkapital iga kalendriaasta lõpul Eesti Kultuurkapitali nõukogule ettepaneku ühe Kultuurkapitali aastapreemiat vääriva kirjadussündmuse autasustamiseks.

Kirjanduse sihtkapiali aastaauhind määratakse kalendriaasta jooksul ilmunud parimate teoste eest   1) proosa, 2) luule, 3) näitekirjanduse, 4) esseistika, 5) lastekirjanduse, 6) eesti ilukirjanduse tõlkimise ja 7) ilukirjanduse eesti keelde tõlkimise alal. Lisaks antakse välja 8) vabaauhind. Näitekirjanduse auhindamisel võetakse arvesse niihästi eelmisel aastal esmakordselt trükis ilmunud kui ka esmakordselt lavastatud, kuid trükis avaldamata näidendeid. Luule, esseistika, tõlke- ja lastekirjanduse alal arvestatakse eeskätt ilmunud raamatuid. Esseistika auhinnaga võib lisaks esseedele tunnustada ka parimat  kirjandusteaduslikke raamatut, aga ka hästi kirjutatud teoseid muudes mitteilukirjanduslikes žanrides (kultuurilugu, mälestused, reisikirjad jms). Tõlkekirjanduse auhinna puhul arvestatakse lisaks tõlke kvaliteedile ka tõlgitud teose tähtsust ning tõlkija varasemaid saavutusi. Vabaauhind on mõeldud selleks, et tunnustada silmapaistvat kirjanduslikku saavutust, mida muud auhinnad ei kata, või tõstmaks esile teost liigis, kus konkurents on vastaval aastal erakordselt tihe.

Zürii

Kirjanduse sihtkapitali nõukogu moodustab hiljemalt vastava kalendriaasta oktoobriks viieliikmelise žürii proosa, luule, näitekirjanduse, esseistika ja vabaauhinna jaoks ning  kolmeliikmelised žüriid lastekirjanduse ja tõlkekirjanduse auhindade määramiseks. Kirjanduse sihtkapitali nõukogu nimetab žüriide esimehed, kelle ülesandeks on žürii koosolekute kokkukutsumine ja juhatamine, otsuste edastamine kirjanduse sihtkapitalile ning auhinnaaktusel auhindade kätteandmine.

Nominatsioonid

Hiljemalt veebruari esimese nädala lõpuks selgitab žürii välja igas valdkonnas kuni kuus auhinnanominatsiooni ja esitab need kirjanduse sihtkapitali nõukogule. Vabaauhinna kategoorias ei tarvitse nominatsioone nimetada. Heatasemeliste teoste puudumisel võib žürii jätta mõne auhinna välja andmata. Nominatsioonid avalikustatakse pressis ning Kultuurkapitali infokanalites, samuti märgistatakse kleepsudega ("Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastaauhinna nominent")  nomineeritud teosed raamatukauplustes.

Auhinna rahalise suuruse määrab kirjanduse sihtkapitali nõukogu.


     2016. a III vooru esitatud taotluste vastused selguvad hiljemalt oktoobri teise nädala lõpuks

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta