Sihtkapitali nõukogusse kuulub seitse vastaval kultuurialal tegutsevat isikut, kelle on esitanud selle kultuuriala ühendused. Sihtkapitalide liikmed täidavad oma ülesandeid kuni uue koosseisu kinnitamiseni. Sama isik võib järjest kuuluda sihtkapitali nõukogu kahte koosseisu. Sihtkapitali nõukogu koosseisu kinnitab kultuuriminister. 

Arhitektuuri sihtkapitali nõukogu koosseis 2017-2019

(kinnitatud 30. oktoobril 2017 kultuuriministri käskkirjaga nr 235)

Liige
Liikmekandidaadiks esitaja
Karin Bachmann       
Eesti Arhitektide Liit       
Ingrid Ruudi
Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Arhitektuurimuuseum
Teele Pehk                       Linnalabor MTÜ              
Ignar Fjuk                                    TTÜ arhitektuuri ja urbanistika akadeemia
Peeter Pere                                      Eesti Arhitektide Liit      
Merike Rehepapp
Eesti Disainerite Liit
Tiiu Truus  Eesti Sisearhitektide Liit


Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist 

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta