Sihtkapitali nõukogusse kuulub seitse vastaval kultuurialal tegutsevat isikut, kelle on esitanud selle kultuuriala ühendused. Sihtkapitalide liikmed täidavad oma ülesandeid kuni uue koosseisu kinnitamiseni. Sama isik võib järjest kuuluda sihtkapitali nõukogu kahte koosseisu. Sihtkapitali nõukogu koosseisu kinnitab kultuuriminister.  

Kehakultuuri ja spordi sihtkapitali nõukogu koosseis 2015-2017

(kinnitatud 5. veebruaril 2015 kultuuriministri käskkirjaga nr 25)
 Liige  Liikmekandidaadiks esitaja
Priit Ilver       esimees                 Eesti Veemoto Liit, Eesti Käsipalliliit
Kristi Kirsbergaseesimees Eesti Spordiajakirjanike Selts, Eesti Käsipalliliit
Are Eller Eesti Paraolümpiakomitee, Eesti Aerutamisföderatsioon
Jaanus Kriisk Eesti Olümpiakomitee
Kalev Kütt Eestimaa Spordiliit Jõud, Saaremaa Spordiliit
Aivo Normak Ühendus Sport Kõigile
Peter Andres Roose Eesti Tennise Liit  

   
2016. a IV vooru esitatud taotluste tulemused avalikustatakse  2017. aasta jaanuarikuus meie koduleheküljel ning ajalehes Sirp.

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta