Sihtkapitali nõukogusse kuulub seitse vastaval kultuurialal tegutsevat isikut, kelle on esitanud selle kultuuriala ühendused. Sihtkapitalide liikmed täidavad oma ülesandeid kuni uue koosseisu kinnitamiseni. Sama isik võib järjest kuuluda sihtkapitali nõukogu kahte koosseisu. Sihtkapitali nõukogu koosseisu kinnitab kultuuriminister.

Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali nõukogu koosseis 2015-2017

(kinnitatud 6. novembril 2015 kultuuriministri käskkirjaga nr 227)

Liige

Liikmekandidaadiks esitaja
Anu Allas                       
Eesti Kunstimuuseum, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing, Tartu Kunstimuuseum, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum                                                
Berit Teeäär 
Tallinna Kunstihoone, Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus  
Kristjan Mändmaa   Eesti Disainerite Liit, Eesti Disainikeskus  
Reimo Võsa-Tangsoo  aseesimees Tallinna Kunstihoone, Eesti Kunstiakadeemia, Fotokunstnike Ühendus                                      
Anneli Porri   Eesti Kunstiakadeemia
Maria Arusoo  esimees Tartu Kunstimuuseum  
Inga Heamägi   Eesti Vabagraafikute Ühendus

   

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta