Taotlemisest 


Taotlused tuleb esitada elektroonilises taotlemise keskkonnas E-KULKA. Esmakordsel taotlejal tuleb eelnevalt ennast E-KULKAS kasutajaks registreerida. Lisainfot tekkinud küsimustele leiate rubriigist: KKK


Eesti Kultuurkapital toetab kaunite kunstide, rahvakultuuri ning kehakultuuri ja spordi edendamise, tutvustamise ja populariseerimise projekte.
Taotlusi vaadatakse läbi neli korda aastas.
  • Taotluste esitamise tähtajad on 20. veebruar, 20. mai, 20. august ja 20. november.                       Kui taotluste esitamise viimane päev satub riiklikule pühale või nädalavahetusele, siis on tähtajaks sellele järgnev esimene tööpäev.  
  • Taotlusi saab esitada kuni kella 23.59. Peale kella 24.00 laekunud taotlusi ei käsitleta selles voorus, neid käsitletakse järgmises voorus.
Enne taotluse esitamist tutvu Kultuurkapitali  Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise aluste, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korragaKõige parem on infot hankida teile huvipakkuva sihtkapitali või ekspertgrupi "pesast",  valides ülalt menüüst  vastava sihtkapitali või ekspertgrupi.

Kontakt

Taotluse koostamise käigus saate nõu esmaspäevast neljapäevani kella 10.00 kuni 17.00,  reedel kella 10.00 kuni 16.00 telefonidel: 6 999 150,  5 247 082 või kulka@kulka.ee           
 
Alates 1.01.2014 saavad nii era- kui juriidilised isikud  esitada taotlusi ainult elektrooniliselt
kodulehe kaudu. Otsuse on vastu võtnud Eesti Kultuurkapitali nõukogu 29.06.2012
(protokoll nr 7/2012-S09
).

Tagasiside

Taotluste läbivaatamise järel saadetakse kõikidele taotlejatele kirjalik vastus otsusest taotluse rahuldamise või mitterahuldamise kohta hiljemalt taotluste esitamise tähtajale järgneva kvartali teisel nädalal.

Info eraldatud preemiate/stipendiumide/toetuste kohta avaldatakse Kultuurkapitali veebilehel ja Sirbis taotluste esitamise tähtajale järgneva kvartali teisel või kolmandal nädalal (alus: Haldusmenetluse seadus, § 31)

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist 

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta