Aastapreemiad

Kehakultuuri ja spordi sihtkapitali aastapreemiate pidulik üleandmine toimub igal aastal Kultuurkapitali pidulikul galaüritusel. Lisaks teeb Kehakultuuri ja spordi sihtkapital iga kalendriaasta lõpul Eesti Kultuurkapitali nõukogule ettepaneku ühe Kultuurkapitali aastapreemiat vääriva spordiinimese või -sündmuse autasustamiseks.

Sihtkapitali aastapreemia rahalise suuruse määrab kehakultuuri ja spordi sihtkapitali sihtkapitali nõukogu.Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist 

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta