Sihtkapitali nõukogusse kuulub seitse vastaval kultuurialal tegutsevat isikut, kelle on esitanud selle kultuuriala ühendused. Sihtkapitalide liikmed täidavad oma ülesandeid kuni uue koosseisu kinnitamiseni. Sama isik võib järjest kuuluda sihtkapitali nõukogu kahte koosseisu. Sihtkapitali nõukogu koosseisu kinnitab kultuuriminister.

Kirjanduse sihtkapitali nõukogu koosseis 2017-2019

(kinnitatud 30. oktoobril 2017 kultuuriministri käskkirjaga nr 235)

Liige

Liikmekandidaadiks esitaja

Tiit Aleksejev

esimees

Eesti Kirjanike Liit

Andrei Hvostov


Eesti Kirjanike Liit

Ülle Ergma 


Eesti Kirjastuste Liit

Eneken Laanes


Tallinna Ülikooli Kirjastus, Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus

Pille-Riin Larm


Kultuurileht SA, Eesti Kirjanike Liit

Krista Ojasaar


Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Kirjanduse Selts

Jaanika Palm


Eesti Kirjastuste Liit MTÜ, Eesti Lastekirjanduse LiitMeie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist 

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta