Valdkonna ajalehed/ajakirjad

Fondid

Kultuuriasutused

Loomeliidud

Kirjastused

Raamatumüüjad

Loomemajad

     2016. a III vooru esitatud taotluste vastused selguvad hiljemalt oktoobri teise nädala lõpuks

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta