Põlvamaa ekspertgrupi koosseis 2015-2017

(kinnitatud 21. aprillil 2015. a. Eesti Kultuurkapitali nõukogu protokolliga nr 5/2015 - S09)

Liige                                          Liikmekandidaadiks esitaja                                       
Eha Kütt
Värska Kultuurikeskus, MTÜ Seto Muusikud, Vastse-Kuuste raamatukogu

Epp Margna

aseesimees
Võro Selts VKKF
Ingrid Muuga  esimees Põlva Maakonna Spordiliit, Põlva Terviseklubi, Spordiklubi Serviti
Andres Määr   Võro Instituut
Raina Urb   Põlva Muusikakool

   
2016. a IV vooru esitatud taotluste tulemused avalikustatakse  2017. aasta jaanuarikuus meie koduleheküljel ning ajalehes Sirp.

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta