Sihtkapitali nõukogu uus koosseis on valitud

Arhitektuuri sihtkapitali nõukogu koosseis 2015-2017

(kinnitatud 6. novembril 2015 kultuuriministri käskkirjaga nr 227)

Liige
Liikmekandidaadiks esitaja
Eero Jürgenson          
Eesti Sisearhitektide Liit, Eesti Arhitektide Liit                  
Ingrid Ruudi
Eesti Arhitektuurimuuseum, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing, Eesti Kunstiakadeemia  
Monika Järg                                 Eesti Disainerite Liit                    
Marika Lõoke                                     Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Arhitektide Liit
Peeter Pere                                     Eesti Kunstiakadeemia
Paco Ulman
Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Arhitektide Liit
Karin Bachmann   Eesti Arhitektide Liit

   
2016. a IV vooru esitatud taotluste tulemused avalikustatakse  2017. aasta jaanuarikuus meie koduleheküljel ning ajalehes Sirp.

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta