Ootame ettepanekuid aastapreemiate ja elutööpreemia määramiseks

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 21. november.

Võrumaa ekspertgrupp ootab ettepanekuid aastapreemiateks erinevates kultuuri- ja spordielu valdkondades. Kandidaadiks võib esitada Võru maakonnas tegutsevaid füüsilisi isikuid, mittetulundusühinguid ja organisatsioone. Samuti ootame ettepanekuid elutööpreemia määramiseks.

Aastapreemia

Preemia eesmärk on tunnustada maakonna kultuuri- ja spordiinimeste pühendumist tegevusele, mis on avaldanud mõju oma valdkonna arengule ning innustada neid edaspidises tegevuses.

Elutööpreemia

Preemia eesmärk on tunnustada isikut tema pikaajalise väljapaistva loomingulise või spordialase tegevuse eest. Elutööpreemia määratakse füüsilisele isikule.

Põhjendatud ettepanek preemia määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile 21. novembriks e-kirjaga aadressile vorumaa@kulka.ee või e-kulka kaudu.

Lisateave: Diana Juss tel 52 961 90 või vorumaa@kulka.ee


Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist 

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta