Rahaliste vahendite jaotamise põhimõtted

Ekspertgrupp toetab:

 • maakonna ja eri piirkondade seisukohalt oluliste kultuuri- ja spordisündmuste ning projektide korraldamist ja teostamist
 • eelistatud on oma maakonna esitajate projektid
 • Viljandimaa loomeinimeste loomingu avalikkuse ette toomist (trükised, CD, DVD, lavastused, kontserdid jm.) - Viljandimaa ekspertgrupil on õigus eksperthinnanguteks kaasata vastava ala asjatundjaid
 • Viljandimaa sportlasi läbi spordiklubide tegevuse
 • Viljandimaa ajaloo ja kultuurilooliste trükiste väljaandmist
 • Viljandimaa Spordiklubide ettepanekul Viljandimaa andekaid noorsportlasi aastase stipendiumiga „Noor ja andekas Viljandimaa sportlane“ (10 stipendiumit aastas)
 • maakonna kultuuri- ja spordialal silmapaistnud isikuid juubeli (50, 60, 70, 75, 80 jne) või
 • tööjuubeli puhul ning tunnustamist silmapaistvate tulemuste eest tänutoetuste, aastapreemiate jne näol (ka esitatud taotluste alusel)

Ekspertgrupp ei toeta:

 • toimunud üritusi
 • aruandevõlglasi (pikaajalised aruandevõlglased, kes on üle 30. päeva aruandega hilinenud, ei saa taotleda 2 järgmist taotlusvooru)
 • halvasti ja puudulikult vormistatud ning vajalike lisadeta taotlusi
 • vastuvõttude ja bankettide toitlustamist
 • asutuste ja kollektiivide sünnipäevapidusid
 • sõidukulu maakonna piirides
 • inventari soetamist
 • ehitus ja renoveerimistöid
 • heategevusprojektides esinejaid
 • kommertsüritusi
 • traditsiooniliste rahva(kalendri)ürituste (jaanipäev, jõulud jne) ja riiklike pühade puhul pidulike ürituste korraldamist
 • vahetusõpilasi, õppepraktikaid
 • akadeemilise hariduse omandamist
 • tegevustoetuse andmist ühingutele, organisatsioonidele jne
 • jalanõude ning esinemisrõivaste ostmist/valmistamist (v.a rahvariided)
 • asutusesiseseid sündmusi
 • ekskursioone ja puhkelaagreid

Oluline taotlemisel:

 • rahvariiete, trükiste, helikandjate jms. taotluste taotlemisel esitada kaks hinnapakkumist
 • tellitud transpordi kasutamisel (kui summa ületab 1000 eurot) esitada kaks hinnapakkumist
 • väljastpoolt maakonda tulevatel esinejatel/näituse kuraatoritel jms lisada toimumiskoha kinnitus
 • festivalidel, treeninglaagrites ja võistlustel osalemise taotlustel lisada transpordi– ja
 • majutuskulude info koos hinnapakkumiste ja osalejate arvuga (Transpordikulude hulka arvestatakse ka enne taotluse esitamise tähtaega ostetud piletid. Piletite olemasolust ei sõltu taotluse rahuldamise otsus.)
 • toetusstipendiumi loomingulisele isikule saab taotleda vaid füüsiline isik või kasumit mittetaotlev juriidiline isik (MTÜ/SA) s.t. et taotlejaks ei või olla osaühing, aktsiaselts jt või riigiettevõte (näit. kultuurimaja, omavalitsus, huvikool jne.)
 • kaasfinantseerimine ja/või omaosalus peab projektides olema vähemalt 10% s.h aruanne peab olema vastavuses taotluse eelarvega
 • aruandes tuleb esitada projekti tegelikud tulud ja kulud vastavalt taotluses esitatud eelarvele;
 • stipendiumi saaja on kohustatud kasutama Kultuurkapitali sümboolikat (logo) üritustel, võistlustel, näitustel jm ning trükistes, infomaterjalides jm.

NB! Olenevalt projektist ja selle põhjendustest jätab Viljandimaa ekspertgrupp endale õiguse stipendiumide eraldamisel teha jaotamise põhimõtetes erandeid.

Kinnitatud Viljandimaa ekspertgrupi koosoleku protokolliga nr 5/2013- M14, 6.09.2013


Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist 

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta