Rahaliste vahendite jaotamise põhimõtted

Ekspertgrupp rahastab projekte alltoodud tingimustel, põhimõtetel ning prioriteetsusel.

Stipendiumide eraldamise tingimused:

 • kaasfinantseerimine ja/või omaosalus peab olema projektides vähemalt 10%.
 • trükiste puhul lisatud käsikirja (või selle osa) koopia, viited eelnevalt ilmunud teoste või publikatsioonide kohta ajakirjanduses, soovitus vastava eriala autoriteedilt ning trükise levitamise plaan

Ekspertgrupp toetab:

 • maakondlike ja regionaalsete, üleriigiliste ja rahvusvaheliste kultuuri- ja spordisündmuste korraldamist
 • maakonna kultuuriajaloo uuringud. Maakonna ajalugu, kodulugu, kultuurilugu ja maakonda tutvustavate kirjutiste väljaandmist
 • maakonna tähtsusega ajaloopärandi säilitamist
 • maakonna esindamist üleriigilistel ja rahvusvahelistel üritustel
 • kultuuri- ja sporditegelaste stipendiumeid
 • näituste ettevalmistamist ja korraldamist
 • oma paikkonna rahvariiete valmistamist ja uuendamist
 • kollektiivide ja üksikisikute osavõttu nii kohalikest, üleriigilistest kui rahuvahelistest konkurssidest, festivalidest ja võistlustest, kui taotleja on osutunud eelvõistluste võitjaks ja esindab Raplamaad
 • kultuuri- ja spordielus silmapaistvate tulemustega esinenud tegijaid
 • rahvakultuuri- ja spordikollektiivide juubelipidustusi alates 10. tegevusaastast
 • soetusi kollektiividele, mis aitavad kaasa  laste- ja noorte  tegevusele ja arendamisele (lisatud 12.06.2012)

Ekspertgrupp eelistab:

 • noortele suunatud projekte
 • traditsiooniliste kultuuri ja spordiürituste korraldamist maakondlikul tasandil
 • korrektselt vormistatud ja kaasfinantseerimisega (nt kohalik omavalitsus, firmad jne.) projekte, kus lisatud hinnapakkumine  ning detailne, lahtikirjutatud eelarve, milles tulud ja kulud tasakaalus

Ekspertgrupp ei toeta:

 • aruandevõlglasi ning taotlejaid, kes kultuurkapitali poolt  eraldatud raha on  kasutanud mittesihipäraselt
 • aruande esitamise tähtaega ületanud ja korduvaid meeldetuletusi eiranud taotlejate taotlusi ei rahuldata kahe kvartali (eraldamise) jooksul
 • sotsiaal- ja haridusvaldkonna projekte
 • toitlustamise ja majutuskulude katmist
 • kasumit teenivaid projekte.
 • ebaselgeid ja puudulikult vormistatud projekte
 • eraisikutele instrumentide, rahvariiete, tehnika jm vara soetamist v.a kunstitarbed näituse teostamiseks
 • jalanõude ja ehete ostmist rahvariiete juurde
 • remondi- ja ehitustöid
 • inventari ja seadmete ostmist
 • ekskursioone
 • heategevusprojekte
 • kinkekaartide ostmist 
 • üksikisikute õppereise ja õpinguid 

Täiendatud 12.06.2012 protokolliga nr 3/2012-M10


Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist 

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta