Ekspertgrupist

Tartumaa ekspertgrupp toetab:
  • maakonna seisukohalt oluliste ja traditsiooniliste kultuuri-, spordiürituste ning projektide korraldamist ja läbiviimist;
  • maakonna kultuuri- ja spordikollektiivide ning üksikisikute osalemist üritustel ja võistlustel väljaspool maakonda; 
  • Tartu maakonnast pärit ja üle-eestiliselt või rahvusvaheliselt tunnustatud sportlaste treening-ettevalmistust ja võistlustel osalemist;
  • tegevusi piirkondliku seltsitegevuse arendamiseks;
  • kultuuri-ja spordialal tegutsevaid inimesi ja kollektiivide tunnustamist aastapreemiate ja tunnustusstipendiumitega.
Täpsemad toetuste, preemiate ja stipendiumide määramise tingimused leiate siit

Ekspertgrupi tööd juhib esimees Kadri Leivategija.

Ekspertgrupi tööd koordineerib Suire Ratassepp, kes jagab infot taotlemise, stipendiumide ja toetuste eraldamise põhimõtete, eraldatud stipendiumide ja toetuste ning aruandluse kohta.
 
Taotlemine: Enne taotlemist kontrollida aruandevõlgnevust ja tutvuda Preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise korraga. Otsused eralduste kohta avalikustatakse järgneva kvartali teisel nädalal.
 
Aruandlus: Tartumaa ekspertgrupi poolt eraldatud sihtotstarbeliste toetuste aruanded saata ekspertgrupi aadressile Riia 15, 51010 Tartu või E-postile tartumaa@kulka.ee