Ekspertgrupist

Läänemaa ekspertgrupp toetab maakonna seisukohalt oluliste ja traditsiooniliste kultuuri-, spordiürituste ning projektide korraldamist ja läbiviimist. Maakonna kultuuri- ja spordikollektiivide ning üksikisikute osalemist üritustel, festivalidel ja võistlustel väljaspool maakonda. Tegevusi piirkondliku seltsitegevuse arendamiseks; loovisikute projekte ning kultuuri- ja spordivaldkonna aasta- ning elutööpreemiate välja andmist.

Ekspertgrupi tööd juhib esimees Helle Kaljusaar.
Ekspertgrupi tööd koordineerib Marju Viitmaa, kes jagab infot taotlemise, stipendiumide ja toetuste eraldamise põhimõtete, eraldatud stipendiumide ja toetuste ning aruandluse kohta.
Lisainfo: Marju Viitmaa tel 47 25 642, e-post: laanemaa@kulka.ee